História

 

 

V roku 2001 oslávila naša škola 70. narodeniny, nuž poďme spolu zalistovať do jej histórie. Pred rokom 1931 existovali v Budimíre dve cirkevné školy, rímsko- katolícka a evanjelická. Obidve školy boli jednotriedne s jedným učiteľom a chodili do nich deti podľa vierovyznania. 1. novembra 1931 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva boli obidve školy zlúčené a vznikla Obecná ľudová škola v Budimíre. Jej vedením bol poverený vtedajší učiteľ František Duľa.

Po oslobodení v roku 1945 bola škola premenovaná na národnú. 1. septembra 1957 sa riaditeľom školy stal Jozef Bavoľár. Pre účely školy bol zrekonštruovaný miestny kaštieľ, ktorý je dnes súčasťou Technického múzea v Košiciach. Kedže do školy dochádzali aj žiaci z okolitých obcí, kapacitne nepostačovala. Začalo sa s výstavbou novej budovy školy. 1. septembra 1960 bola škola premenovaná na Základnú deväťročnú školu.

V školskom roku 1962/1963 sa začalo vyučovať v novopostavenej školskej budove s 13 učebňami. Žiakov neustále pribúdalo, preto bola postavená ďalšia školská budova, ktorú odovzdali do užívania 1. januára 1987. Riaditeľom školy bol v tom čase Štefan Galeštok.

V školskom roku 1990/91 sa riaditeľom školy stal PaedDr. Peter Takáč, ktorý túto funkciu zastával až do roku 2004, keď túto funkciu prebrala Mgr. Marcela Bavoľárová.